Groundfunding Oyj

Tämä osakeantiesite ei ole arvopaperimarkkinalain (746/2012) II osan mukainen tarjousesite.


Groundfunding on Suomen ensimmäinen kiinteistöalan joukkorahoituspalvelu, joka yhdistää modernilla tavalla lainamuotoista rahoitusta tarvitsevat kiinteistö- ja rakennusalan toimijat sekä tuottavia sijoituskohteita etsivät sijoittajat.


Tarinamme

Palvelu perustuu ajatukseen siitä, miten varmistetaan hyvien kiinteistöhankkeiden rahoitus maailmassa, jossa rahoituksen saaminen perinteisistä rahoituskanavista vaikeutuu koko ajan. Tähän tarpeeseen syntyi Groundfunding, Suomen ensimmäinen täysin kiinteistöalalle erikoistunut joukkorahoituspalvelu.

Joukkorahoitus on moderni ja tehokas tapa hakea rahoitusta yritykselle tai hankkeelle. Rahoitusala on murroksessa ja joukkorahoitusala on samanaikaisesti voimakkaassa kasvussa. Tulevaisuudessa joukkorahoitus on yhä merkittävämpi osa rahoitusmarkkinoita ja varteenotettava rahoituskanava perinteisten rahoituskanavien rinnalla.

Kaikki alkoi loppuvuonna 2015, kun pitkään rakennusalalla toiminut ja omaa rakennusliikettäkin johtava, Antti havahtui perustajaurakoitsijoiden haasteisiin saada rahoitusta rakennushankkeisiinsa. Oli tehtävä jotain. Muutaman puhelun jälkeen tuttavapiiristä oli kerätty kasaan kiinteistösijoittamista ammatikseen harjoittava Ilkka, ohjelmistokehitysyhtiötä vetävä Sebastian sekä omaa mainostoimistoa vetävä Eero. Markkinakartoituksen jälkeen kaverukset havaitsivat, että Suomesta puuttuu kiinteistöalan hankerahoitukseen erikoistunut palvelu, joka yhdistää sijoittajat ja rahoitusta tarvitsevat alan toimijat. He ymmärsivät alalla itse toimineina palvelun potentiaalin ja kiinteistöalaan erikoistuneen joukkorahoituspalvelun tarjoamat mahdollisuudet. Pian istuttiinkin jo Groundfunding Oyj:n perustamiskokouksessa. Palvelu avattiin virallisesti keväällä 2016.

Tähän päivään mennessä olemme välittäneet rahoitusta 14 kohteeseen yhteensä noin 5 miljoonaa euroa, ja palvelussamme on yli 1 700 rekisteröitynyttä käyttäjää. Groundfunding on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään joukkorahoituksen välittäjien sekä maksupalveluntarjoajien rekisteriin.

Olemme jo vakiinnuttamassa asemaamme markkinoilla, ja omistuspohjan laajentaminen on osa Groundfundingin kasvustrategiaa, jota ajaa halu kasvattaa yhtiön toimintaa ja olla markkinajohtaja rakentamisen joukkorahoitusalalla.


Markkinat ja liiketoimintamalli

Kiinteistöalan joukkorahoitus

Suomalaisille yrityksille välitettiin lainamuotoista joukkorahoitusta viime vuonna n. 75 miljoonaa euroa. Koko joukkorahoitusmarkkina Suomessa on 250 miljoonaa euroa pitäen sisällään kaikki eri joukkorahoituksen muodot. Suomessa oli vuonna 2016 Euroopan maista viidenneksi suurimmat joukkorahoitusmarkkinat joukkorahoituksen volyymilla mitattuna.

Kiinteistöalalle keskittyviä joukkorahoitusalustoja toimii tällä hetkellä useassa maassa, joten konsepti on havaittu kansainvälisesti toimivaksi. Kiristynyt pankkisääntely avaa rahoitustarpeita alan yrityksille ja toisaalta sijoitusmahdollisuuksia sijoittajille.

Alan potentiaali on valtava, sillä kiinteistöala on vahvasti pääomavaltainen ja pääomaa tarvitaan hankkeiden eri vaiheisiin.

Liiketoimintamalli

Rahoitus välitetään yläpitämämme verkkopalvelun, Groundfunding.fi, kautta. Verkkopalvelun kautta sijoittajat tutustuvat sijoituskohteisiin sekä pääsevät suoraan sijoittamaan. Velkasuhde solmitaan aina sijoittajan ja rahoitusta hakevan yrityksen välille. Groundfunding tarkastaa rahoitusta hakevat yritykset ja hankkeet sekä esittelee sijoituskohteet verkkopalvelunsa kautta potentiaalisille sijoittajille. Sekä sijoittaminen että lainan takaisinmaksu tapahtuu verkkopalvelun välityksellä.

Groundfunding veloittaa rahoituksen hakijalta välitetyn rahoituksen määrään perustuvan provision. Provisio on määrältään 4–6 %. Sijoittajalle palvelu on maksuton.

Tutustu kauttamme rahoitettuihin kohteisiin tästä.

Asiakkaat

Rahoituksenhakijat

Finanssikriisin jälkeen pk-yritysten rahoituksen saatavuus on merkittävästi vaikeutunut. Tästä ovat kärsineet erityisesti kiinteistöalan toimijat, sillä ala on vahvasti pääomavaltainen. Koska rahoitusta ei entiseen tapaan ole saatavilla, moni kannattavakin hanke jää rahoituksen puutteen vuoksi toteuttamatta.

Tarjoamme rahoitusta tarvitseville pienille ja keskisuurille kiinteistö- ja rakennusalan yrityksille vaihtoehtoisen ja joustavan rahoituskanavan. Palvelumme palvelee alan toimijoita erilaisissa rahoitustarpeissa. Käyttökohteita ovat esimerkiksi rakentamisen aikainen sekä hankekehitysvaiheen rahoitus tai muu investointi tai käyttöpääoma. Rahoituksen lisäksi palvelu tarjoaa rahoituksen hakijalle lisäarvoa kohteen näkyvyyden muodossa. Erikoistumisemme myötä tarjoamme asiakkaillemme myös tarvittaessa apua hankerahoituksen suunnittelussa.

Palvelumme palvelee laajasti kiinteistöalan toimijoita erilaisissa hankkeissa ja rahoitustarpeissa.

Rakennuttajat
rakentamisen aikainen projektirahoitus

Kiinteistökehittäjät
hankekehitysvaiheen rahoitus/tontin hankinta

Kiinteistösijoittajat
kohteen hankinta/muu investointi

Rakennusliikkeet
urakka-aikaiset vakuudet tai muu käyttöpääoman tarve

Sijoittajat

Verkkopalvelumme tarjoaa sijoittajille uuden mielenkiintoisen tavan sijoittaa kiinteistömarkkinoille. Sijoittaja voi täydentää salkkuaan tavallisesta poikkeavalla kiinteistösijoittamisen muodolla.

Sijoittajarekisterimme on kasvanut tasaisesti, tavoittaen sijoittajaprofiililtaan sopivia sijoittajia. Ajoittain kohteet ovat täyttyneet ennen kohteen sulkeutumista, mikä kertoo että sijoittajakanta toimii.

Groundfunding.fi on sijoittajalle helppo tapa sijoittaa konkreettisiin kohteisiin, mikä ei välttämättä toteudu esimerkiksi rahastomuotoisissa sijoituksissa. Konkreettisen sijoituksen lisäksi tarjoamme etukäteen tarkastetut sijoituskohteet, houkuttelevan tuoton sekä mahdollisuuden osallistua hankkeiden rahoitukseen jo kohtullisen pienellä pääomalla. Palvelumme kautta onnistuu myös kohteiden etenemisen seuranta laina-aikana.


Erottautuminen muista palveluista

Näemme tulevaisuudessa yhtenä menestystekijänä ja vahvuutenamme erikoistumisen yhdelle toimialalle. Tällöin pystymme paremmin palvelemaan asiakaskuntaamme, niin rahoituksen hakijoita kuin sijoittajia. Erottautumisemme muista toimijoista pohjautuu kolmeen tekijään:

Erikoistuminen kiinteistöalalle
Rahoituksen hakijoiden tarpeiden ymmärtäminen ja sopivien rahoitustuotteiden tarjoaminen

Kokemus kiinteistöalalta
Yhtiön omistajilla ja hallituksella on monen vuoden kokemus ammattimaisesta kiinteistösijoittamisesta, rakennuttamisesta ja kiinteistökehittämisestä, joka auttaa sijoituskohteiden arvioinnissa.

Räätälöity ohjelmisto ja joustava ohjelmistokehitys
Usean vuoden vahva osaaminen ohjelmistokehityksestä ja digitaalisesta markkinoinnista takaa palvelun joustavan kehittämisen.


Tiimi

Henrik Arén, toimitusjohtaja

Kauppatieteiden maisteriksi vuonna 2015 valmistunut Henrik on ollut alusta asti mukana ideoimassa ja kehittämässä palvelua. Ennen Groundfundingia hän on työskennellyt palvelun kehittäneessä Klopal Oy:ssä myyntitehtävissä.

henrik.aren@groundfunding.fi / puh. 050 336 2844

Mika Susi, myyntipäällikkö

Markkinoinnin tradenomi Mika on työskennellyt aiemmin vuosia Nordeassa ja Danske Bankissa myynnin ja rahoituksen eri tehtävissä.

Niklas Vuorinen, rahoituskonsultti

Niklas on valmistunut Copenhagen Business Schoolista (M.Sc. EBA in Accounting, Strategy & Control) vuonna 2017. Hänellä on kokemusta kiinteistöliiketoiminnasta työskenneltyään kiinteistökehittämistä harjoittavassa Realpro Oy:ssä.

HALLITUS

Ilkka Paju, hallituksen jäsen
CEO, Kansallis Oy (kiinteistösijoittaminen)

Kansallis-yhtiöt, mm. Kansallis Oy, omistavat liike- ja toimistokiinteistöjä Turun ja Helsingin keskustassa, sekä asuinkerrostaloja myös useilla muilla paikkakunnilla. Yhtiöiden toiminta keskittyy Turun ja Helsingin keskusta-alueen liike- ja toimistokiinteistöihin.

Antti Lundstedt, hallituksen jäsen
CEO, Mangrove Oy (rakentaminen)

Mangroven tarina alkoi vuonna 1994 rakennusalan konsultointitehtävillä. Vuodesta 2013 lähtien yhtiö on keskittynyt nykyaikaisten ja kohtuuhintaisten kotien rakentamiseen Varsinais-Suomen alueella.

Sebastian Haapahovi, hallituksen puheenjohtaja
CEO, Klopal Ventures Oy (teknologia)

Klopal Ventures on start-up studio, jonka liiketoiminta perustuu uusien start-up-yritysten kehittämiseen ideasta kasvavaksi liiketoiminnaksi. Yhtiön vahvuuksia on vuosien vahva osaaminen ja kokemus ohjelmistokehityksestä.

sebastian.haapahovi@klopal.com / puh. 041 517 1897

Eero Mäkitalo, hallituksen jäsen
CEO, Mainostoimisto 4D Oy (digimarkkinointi)

Eero on pyörittänyt 11 vuotta menestyksekkäästi digimarkkinointiin erikoistunutta Mainostoimisto 4D:tä.


NEUVONANTAJA

Robert Ingman, neuvonantaja

Rahoituksen KTM. Tehnyt uraa niin Suomessa kuin kansainvälisesti, työskennellen Belgiassa, Ruotsissa ja Itävallassa. Ennen kuin Robert siirtyi tapahtumatuottajaksi hän toimi useamman vuoden pankkialalla palvellen institutionaalisia sijoittaja-asiakkaita. Uraan kuuluu myös kahden start-up yrityksen perustaminen ja johtaminen yrittäjäosakkaana. Nykyään Robert toimii kansainvälisen pörssilistatun yrityksen myyntijohtajana.Alan näkymät ja Groundfundingin tavoitteet

Joukkorahoitusala on voimakkaassa kasvussa. Yrityksille välitettävän lainamuotoisen joukkorahoituksen kasvu on viimeisten vuosien aikana ollut 50–60 % vuosittain. Vaikka absoluuttiset luvut pieniä, on rahoitusalalla selvästi havaittavissa murros, jonka seurauksena pankkien ulkopuoliset rahoituslähteet ovat koko ajan merkittävämpi osa rahoitusmarkkinoita. Jopa perinteiset pankit tekevät nykyisin yhteistyötä joukkorahoitusalustojen kanssa.

Kiinteistöala on erityisen pääomavaltainen, jonka myötä rahoitustarpeet ja kasvupotentiaali on erittäin suuri.

Tavoitteemme on olla Suomen johtava kiinteistöalan joukkorahoituspalvelu. Lisäksi tavoitteemme on kymmenkertaistaa välitetty pääoma vuoden 2020-loppuun mennessä 50 miljoonaan euroon.

Visiomme on tehdä rahoituksen järjestyminen mahdollisimman helpoksi kaikille osapuolille. Haluamme tehdä rahoituksen välittämisestä avointa ja läpinäkyvää. Ennen kaikkea haluamme mahdollistaa kannattavia hankkeita, jotka ilman rahoitusta jäisivät kokonaan toteuttamatta.


Kerättävien varojen käyttötarkoitus

Kerätyt varat tullaan käyttämään tukemaan kasvuamme seuraavasti:

Rekrytointi
Tulemme vahvistamaan tiimiämme entisestään alan kokemusta omaavalla ammattilaisella ja lisäämään resursseja kohdehankintaan.

Markkinointi
Tunnettuuden vahvistaminen markkinoilla on tärkeää tavoitellessamme nopeaa kasvua. Tunnettuutta lisäämme markkinoimalla palvelua monikanavaisesti.

Tuotekehitys
Tuotekehitykseen panostaminen tukee palvelun käyttäjiä ja parantaa käyttökokemusta sekä palvelua käyttävien sijoittajien että rahoitusta hakevien yritysten näkökulmasta. Tuotekehitykseen panostamalla pystymme jatkuvasti kehittämään rahoitustuotteita asiakaskunnan tarpeisiin sopiviksi.


Taloudelliset luvut

Ensimmäisen tilikauden liikevaihto oli 24 000 euroa, ja toisen tilikauden 113 000 euroa. Tilikautemme on kalenterivuosi, ja vuosien 2016 ja 2017 luvut löytyvät alareunan liitteissä olevasta tilikauden 2017 tilinpäätöksestä.

Olemme aktivoineet jonkin verran tuotekehitys- ja markkinointikuluja taseeseen. Tämä on yleinen käytäntö ohjelmistoyrityksillä, jotka tekevät tuotekehitysinvestointeja, jotka maksavat itsensä takaisin tulevien vuosien liikevaihtona.

Arvio taloudellisen tilanteemme kehityksestä edellisen, nykyisen ja neljän seuraavan vuoden aikana on nähtävissä alla olevassa taulukossa. Arvioon sisältyy oletus, että osakeannilla tavoiteltava pääoma saadaan kerättyä.


Miksi Groundfundingiin kannattaa sijoittaa?

Tarjoamme mahdollisuuden olla mukana mielenkiintoisella ja kasvavalla alalla. Uskomme, että uudistuva ja kehittyvä ala yhdessä erikoistumisen kanssa tarjoaa tulevaisuudessa mielenkiintoisia yhteistyö- ja yrityskauppamahdollisuuksia.

Pääomavaltainen kiinteistö- ja rakennusala yhdistettynä kasvavaan rahoitusmuotoon tarjoaa valtavan kasvupotentiaalin. Liiketoimintamallimme toimivuus on todistettu ja asiakaskuntamme kasvaa koko ajan.


Arvonmääritys

Yrityksen arvonmääritys, 1.520.000 euroa, perustuu tuleville vuosille arvioidun nettokassavirran nykyarvoon. Arvonmääritys perustuu yllä kohdassa Taloudelliset luvut esitettyyn taulukkoon liikevaihdon, toimintakustannusten sekä käyttökatteen kehityksestä seuraavan viiden vuoden aikana.

Kustakin uudesta osakkeesta on maksettava yhtiölle merkintähintana 190,00 euroa. Merkintähinta perustuu edellä selostettuun yrityksen arvonmääritykseen sekä tällä hetkellä ulkona olevien osakkeiden lukumäärään, 8 000 kpl.


Riskit

Yhtiö on nuori kasvuyhtiö, johon sijoittamiseen liittyy huomattavia riskejä, joiden toteutuessa sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain. Yhtiön arvo perustuu tulevaisuuden odotuksiin, jotka eivät välttämättä toteudu. Yhtiön pienen koon huomioiden myös avainhenkilöstöön liittyvät riskit tulee ottaa huomioon.

Yritys toimii uudella ja kasvavalla markkinalla. Markkinoiden ja liiketoiminnan kehityksen ennustaminen on haastavaa. Lisäksi kilpailijoiden käyttämät ja kehittämät vastaavat tai korvaavat tuotteet ja palvelut voivat merkittävästi vaikuttaa yhtiön liiketoiminnan kehitykseen ja kasvumahdollisuuksiin.

Yhtiön osakkeilla ei välttämättä ole markkinaa tai likviditeettiä eikä osakkeiden hinnanmuodostus välttämättä ole luotettavaa eivätkä sijoittajat voi välttämättä myydä yhtiön osakkeita toivomanaan ajankohtana tai lainkaan. Yhtiöllä ei ole myöskään listayhtiöitä vastaavaa laista johtuvaa tiedonantovelvollisuutta osakkeenomistajille, vaan osakkeenomistajien tiedonsaanti perustuu pääosin yhtiön ja osakkeenomistajien välillä sovittuun.

Merkintä on sitova, eikä sitä voida peruuttaa tai muuttaa sen jälkeen kun merkintä on tehty. Näin ollen sijoittajat joutuvat tekemään sijoituspäätöksensä siinä vaiheessa, kun osakeannin lopullinen tulos ei ole vielä tiedossa.


Osakeannin ehdot

  • Groundfunding Oyj:n (Yhtiö) 04.05.2018 pidetyssä yhtiökokouksessa on valtuutettu hallitus päättämään osakeannista, jossa annetaan yhtiön uusia maksullisia osakkeita enintään 2 000 kappaletta.
  • Yhtiön hallitus on 07.05.2018 päättänyt mainitun valtuutuksen puitteissa tarjota merkittäväksi vähintään 534 kappaletta ja enintään 1 600 kappaletta yhtiön uutta osaketta. Osakkeet suunnataan jäljempänä esitettyjen ehtojen mukaisesti yleisön merkittäviksi, joten merkintäoikeus on vapaa. Perusteena osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön tarve rahoittaa sen liiketoimintaa ja kasvua edistäviä tekijöitä. Tämä on osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu painava taloudellinen syy.
  • Kustakin uudesta osakkeesta on maksettava yhtiölle merkintähintana 190,00 euroa. Merkintähinta perustuu yhtiön DCF-laskentamenetelmällä laskettuun tuottoarvoon.
  • Kukin merkitsijä voi merkitä osakkeita haluamansa määrän kuitenkin siten, että merkitsijäkohtainen vähimmäismerkintämäärä on kaksi (2) osaketta. Yhtiön hallituksella on oikeus hyväksyä tai hylätä merkinnät kokonaan tai osittain.
  • Merkinnän ehtona on, että merkitsijä sitoutuu noudattamaan Yhtiön ja sen osakkeenomistajien välistä liitteenä olevaa Vähemmistöosakassopimusta.
  • Osakkeiden merkintä alkaa 11.05.2018 ja päättyy 30.06.2018. Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää merkintäaikaa. Merkintä tulee tehdä Groundfunding Oyj:n ylläpitämän Groundfunding.fi-verkkopalvelun kautta. Ennen merkinnän tekemistä sijoittajan tulee rekisteröityä Groundfunding.fi verkkopalveluun ja tunnistautua allekirjoittamalla palvelun käyttöä koskeva sijoitussopimus.
  • Osakkeen merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP).
  • Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan Groundfunding.fi-verkkopalvelun kautta seitsemän (7) päivän kuluessa merkintäsitoumuksen tekemisestä tai merkintäajan päätyttyä, riippuen siitä, kumpi ajankohta koittaa ensin.
  • Uudet osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet, kun osakkeet on merkitty kaupparekisteriin. Uudet osakkeet tuottavat niiden rekisteröimisestä lukien samat oikeudet kuin yhtiön osakkeet. Jokainen uusi osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa.

Jäikö kysyttävää?

Mikäli haluat lisätietoa osakeannista, voit olla yhteydessä sähköpostitse info@groundfunding.fi tai lähettää kysymyksesi tästä.

Antiin osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä palveluun.