• Etusivu
  • Asiakasvarojen käsittely

Asiakasvarojen käsittely

Tietoa asiakasvarojen säilyttämisestä

Tässä dokumentissa on selvitetty kuinka Tessin Oyj:n haltuun luovutettujen asiakasvarojen säilyttäminen on järjestetty.

Asiakasvaroilla tarkoitetaan asiakkaan rahavaroja Groundfunding.fi-verkkopalvelussa. Rahavaroilla tarkoitetaan asiakkaan Tessin Oyj:n joukkorahoituksen välittämisen yhteydessä haltuunsa saamia varoja, kuten korkoja ja pääoman lyhennyksiä.

Asiakkaiden rahavarat säilytetään kotimaisessa talletuspankissa. Talletuspankissa olevat rahavarat ovat talletettuina yhteisellä Tessin Oyj:n asiakasvaratilillä.

Asiakasvarat säilytetään luotettavalla tavalla erillään yhtiön varoista. Asiakasvaratilin varat erotellaan asiakaskohtaisesti Groundfundingin taustajärjestelmän avulla. Järjestelmän avulla varmistetaan, että asiakkaan varat voidaan milloin tahansa erottaa Groundfundingin omista varoista ja yhtiöiden muiden asiakkaiden varoista. Asiakkaiden varoja ja niiden muutoksia voidaan luotettavasti ja jatkuvasti seurata sekä kokonaisuutena että erikseen kunkin asiakkaan osalta.

© Tessin Oyj 2024 • All rights reserved • Code by Klopal