Sijoittamiseen liittyvät riskit

Riskitaso sijoituskohteiden välillä vaihtelee. Sijoittajan tulee huomioida, että sijoittamiseen liittyy aina riski, ja sijoitetun rahamäärän voi menettää joko osittain tai kokonaan.

Sivuston tarkoituksena ei ole tarjota sijoitusneuvontaa tai suositella mitään tiettyä kohdetta vaan esitellä sijoituskohteena olevat kiinteistöhankkeet ja tarjota sijoittajille tarvittava informaatio sijoituspäätöksen tueksi.

Seuraavat asiat on tärkeä ottaa huomioon sijoittamista harkitessa.

  • Sijoitukseen liittyy aina riski, eikä tekemäsi sijoituksen takaisinmaksulle ole takeita.
  • Sijoituskohteen luonne ja ominaisuudet tulee ymmärtää ennen sijoittamista.
  • Sijoittamiseen tulee käyttää vain varoja, joita ei tarvitse päivittäisten menojen kattamiseen.
  • Riskitasot eri sijoituskohteiden välillä vaihtelevat. Sijoittajan on hyvä tiedostaa, että hän saattaa menettää joko osan sijoitetusta pääomasta tai pääoman kokonaan.
  • Groundfundingin antama riskitasoluokitus perustuu pieneen määrään arviointikriteereitä ja parhaankin riskitason kohteet sisältävät aina riskin sijoittajan pääoman menettämisestä joko osittain tai kokonaan. Kohteen riskitasoluokitus ei ole suositus sijoituksen tekemiseksi ja sijoittajan on aina syytä perehtyä sijoituskohteeseen omatoimisesti. Kohteen riskitasoluokitus ja riskitasoluokituksen perusteet saattavat muuttua.

Seuraavassa on listattu tavallisimmat riskit liittyen palvelun kautta rahoitettaviin rakennusprojekteihin. Groundfundingin kautta sijoitettaessa merkittävimpiä riskejä ovat luottoriski ja markkinariski.

Luottoriski

Luottoriski (vastapuoliriski) liittyy velallisen lainanhoitokykyyn. Rakennusliike voi jostain syystä joutua maksukyvyttömäksi eikä pysty maksamaan sijoittajille velkaansa takaisin suunnitellussa aikataulussa.

Markkinariski

Markkinariski liittyy oleellisesti projektista saatavien tuottojen laskuun. Heikko markkinakysyntä voi vaikuttaa kohteiden markkinahintoihin, joiden lasku saattaa vaikuttaa velallisen takaisinmaksukykyyn.

Rakentamisen riski

Lopulliset rakennuskustannukset riippuvat useasta asiasta ja niitä voi olla haastava arvioida. Rakennuskustannusten yllättävä nousu saattaa vaikuttaa velallisen lainan takaisinmaksukykyyn. Äkillinen rakennuskustannusten nousu voi johtua esimerkiksi rakennusurakassa käytettävän alihankkijan konkurssista.

Likviditeettiriski

Likviditeettiriski liittyy lainan jälkimarkkinakelpoisuuteen eli siihen, miten helposti laina on mahdollista myydä juoksuaikanaan. Groundfundingin kautta sijoitettavat lainat eivät ole jälkimarkkinakelpoisia eli sijoittaja ei voi saada lainaamiaan varoja takaisin kesken laina-ajan.
Riskimittari

Riskimittari on Groundfundingin laatima mittaristo, jota voidaan hyödyntää vain muiden tietojen yhteydessä päätöksenteon apuna. Näet mittarin laskentaperiaatteen tästä.

Parametri Arvo Pisteet
Hanke
Oman pääoman osuus < 20% 2
20-30% 1
> 30% 0
Groundfunding-lainan osuus > 25% 2
10-25% 1
< 10% 0
RS-kohde Ei 1
Kyllä 0
Talotyyppi Omakotitalo 2
Rivitalo/paritalo 1
Kerrostalo 0
Sijainti / Markkina-analyysi Kuihtuva markkina 4
3
2
1
Keskusta (kasvukeskus) 0
Reaalivakuus Ei 2
Kyllä 0
Rakentaja/urakoitsija
Rating Alfa AAA -1
AA+ 0
AA 1
A+ 2
A-C 3
Rakennuttaja/velallinen
Kokonaisarvio (mm. Rating Alfa) Erittäin heikko 3
Heikko 2
Kohtalainen 1
Tyydyttävä 0
Hyvä -1
Erinomainen -2
Loistava -3

Arvosanat

Arvosana A B C D E
Pisteet < 1 1-5 6-10 11-15 > 15

Tilaa uutiskirje

© Groundfunding Oyj 2022 • All rights reserved • Code by Klopal